درد بیضه

درد بیضه علت های درد بیضه چیست ؟ بیضه ها ارگان های تخم مرغ شکلی هستند که در کیسه بیضه قرار گرفته اند. درد بیضه ممکن است به دلیل جراحت های کوچکی به آن ناحیه وارد شود به وجود آید به هر حال در صورت وجود هر گونه درد در آن ناحیه نیازمند معاینه مناسب می باشد اطلاعت بیشتر دربارهدرد بیضه[…]

پیچ خوردگی بیضه

پیچ خوردگی بیضه یک جراحی  اورژانس است و عبارت است از: پیچ خوردن یا تاپ خوردن طناب اسپرماتیک که در ابتدا باعث انسداد بازگشت وریدی از بیضه می شود که اگر اصلاح نشود به انسداد شریانی و انفارکتوس بیضه می انجامد. در این مقاله قصد داریم به مطالبی نظیر ذیل بپردازیم . عمل پیچ خوردگی بیضه اطلاعت بیشتر دربارهپیچ خوردگی بیضه[…]