علل واریکوسل

اگر چه علت دقیق ایجاد واریکوسل معلوم نیست اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که واریکوسل زمانی به وجود می آید که دریچه های غیر طبیعی داخل وریدی ها مانع از خون رسانی در آن ها می شود و پس زدن خون، به گشاد شدن وريدها مي‌انجامد. طناب اسپرماتیک حاوی واز دفرانس است که اسپرم توليدشده از بيضه اطلاعت بیشتر دربارهعلل واریکوسل[…]