واریکوسل گرید 2

یکی از بیمارانی که به دکتر رنجبری متخصص اورولوژی مراجعه کرده است واریکوسل گرید 2 داشته که عمل انجام داده است ولی بعد از 6ماه بیماری برگشته و واریکوسل گرید 3 شده است به طوری که درد بیمار بدتر از قبل از جراحی شده است . واریکوسل-گرید-2 دکتر در این مورد می گوید : در این مورد اطلاعت بیشتر دربارهواریکوسل گرید 2[…]