سرطان پانکراس

سرطان پانکراس سرطان پانکراس، زمانی اتفاق می افتد که سلول های موجود در پانکراس تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شوند و به رشد غیر عادی خود ادامه می دهند. پانکراس، عضوی است که در پشت معده قرار دارد و ‌با تولید هورمون هایی به تجزیه مواد غذایی کمک می کند. علائم ‌و‌ نشانه اطلاعت بیشتر دربارهسرطان پانکراس[…]

سرطان پانکراس 

سرطان پانکراس  درگذشته با نام سرطان به عنوان بیماری غیرقابل درمان شناخته می شد که مرگ و میر افراد را معمولا به همراه داشت . امروزه با پیشرفت علم و تحول در رشته پزشکی این بیماری در بسیاری از موارد قابل درمان است و نگرانی ها در این مورد بسیار کم شده است . یکی اطلاعت بیشتر دربارهسرطان پانکراس […]