بیماری های متابولیک

بیماری های متابولیک بیماری های متابولیک به گروهی از اختلالات اطلاق میگردد که در سوخت و ساز یک یا چند ماده غذایی مانند پروتئین ها، قند ها و چربی ها اختلال ایجاد میشود،و زمانیکه این مواد وارد بدن میشوند غذاهای مذکور به خوبی تجزیه و مصرف نشده و میزان مواد مضر حاصله در بدن افزایش یافته اطلاعت بیشتر دربارهبیماری های متابولیک[…]