درمان هیدروسل

هیدروسل چیست ؟ تجمع مایع میان لایه های پاریتال و ویسرال تونیکا واژینالیس در اسکروتوم، هیدروسل (آب آوردن بیضه) طناب (نادر است) تجمع مایع در بخشی از این زائده است که به حفره صفاقی و تونیکا واژینالیس محدود شده است . درمان هیدروسل سبب شناسی بیماری هیدروسل مادرزادی (یا مرتبط، ناشی از بازماندن مجرای زائده واژینالیس، یعنی اطلاعت بیشتر دربارهدرمان هیدروسل[…]