سرطان پانکراس

سرطان پانکراس سرطان پانکراس، زمانی اتفاق می افتد که سلول های موجود در پانکراس تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شوند و به رشد غیر عادی خود ادامه می دهند. پانکراس، عضوی است که در پشت معده قرار دارد و ‌با تولید هورمون هایی به تجزیه مواد غذایی کمک می کند. علائم ‌و‌ نشانه اطلاعت بیشتر دربارهسرطان پانکراس[…]