درمان از کار افتادگی کلیه ناشی از دیابت

درمان از کار افتادگی کلیه ناشی از دیابت از کار افتادن کلیه ها در واقع مرحله ی پایانی بیماری کلیوی است بدین معنا که کلیه های آسیب دیده به طور کامل عملکرد خود را متوقف کرده و دیگر قادر به انجام وظیفه خود نیستند و نیاز به درمان های جایگزین کلیه دارند . افراد دیابتی که اطلاعت بیشتر دربارهدرمان از کار افتادگی کلیه ناشی از دیابت[…]

درمان هیدروسل

هیدروسل چیست ؟ تجمع مایع میان لایه های پاریتال و ویسرال تونیکا واژینالیس در اسکروتوم، هیدروسل (آب آوردن بیضه) طناب (نادر است) تجمع مایع در بخشی از این زائده است که به حفره صفاقی و تونیکا واژینالیس محدود شده است . درمان هیدروسل سبب شناسی بیماری هیدروسل مادرزادی (یا مرتبط، ناشی از بازماندن مجرای زائده واژینالیس، یعنی اطلاعت بیشتر دربارهدرمان هیدروسل[…]